3-те най-деликатни момента в счетоводството на туристическата агенция

Счетоводство на туристическа агенция от Contract.bg

Всеки бизнес е труден по свой начин и едва ли има сфера, в която предприемачите да не се изправят пред цял куп очаквани и неочаквани предизвикателства. Въпреки това, не е тайна, че в някои браншове бизнесът е малко по-сложен.

Макар да е далеч от лидерската позиция по отношение на трудностите, пред които изправя предприемачите, туристическият бизнес определено не е от лесните и може да се нареди сред най-сложните като цяло.

3 деликатни момента в туристическото счетоводство

Този тип дейност е изключително сложна като цяло и предприемачите лесно могат да изпаднат в сложни ситуации, от които след това да се измъкнат много трудно. Сред трудностите, с които трябва да се справят постоянно е и осчетоводяването на тяхната работа.

Добрата новина е, че има добри счетоводни фирми в София, при които обслужването на туристически фирми се е превърнало в един вид негласна специализация.

При тях работата се развива изключително гладко, защото те на практика вече са се сблъсквали с всички възможни казуси в областта. Ето кое определят те като най-сложно в счетоводното обслужване на туристическите фирми:

1. Дейността е изключително комплексна

Счетоводителите често описват като един от най-деликатните моменти в счетоводното обслужване на туристическите фирми това, че те имат доста сложна по рода си дейност. Тя е свързана с купуването на огромен брой услуги и последващото им предлагане като един цялостен продукт.

Това може да направи осчетоводяването много сложна процедура, особено ако закупуването на различните стоки и услуги е така да се каже по-разпиляно във времето.

2. Процентът на рекламации често се оказва висок

Счетоводителите, които са специализирали своята дейност в областта на туризма и активно работят с туристически агенции, споделят една интересна особеност. Тя считат, че в тази сфера процентът на рекламации е доста висок.

Проблемът произлиза от това, че туристическите агенции предлагат на потребителите услуга, която сама по себе си съчетава голям брой предварително закупени услуги. Това винаги вещае главоболия, тъй като не може да се гарантира, че всички по веригата ще изпълнят своята част от договореностите както трябва.

В редица случаи туристическата агенция в лицето на своя управител може да счита, че всичко се развива добре, докато в същото време е възможно нещо сериозно да се обърка.

Това води до висок процент оплаквания от страна на туристите, които най-често се жалват за това, че не са получили и не им е била предоставена услуга, за която са платили предварително. Не рядко сред оплакванията е и това, че услугата не е била с качеството, което са очаквали.

3. Потреблението е дълго след заплащането

Както вече отбелязахме и малко по-рано, в туризма, в това число и в бизнеса на туристическите агенции, има един деликатен момент и той е сред трите фактора, които най-често биват споменавани от счетоводителите като потенциален източник на проблеми.

Съществува много голямо несъответствие във времето, в което дадена услуга бива закупена от потребителите и времето на нейното реално потребление. Това лесно може да доведе до обърквания и неразбории в счетоводната дейност ако някой от туристите поиска парите си обратно след време.

Понякога покупката на туристическата услуга може да бъде дори година по-рано, което на практика може да доведе до връщане на средства след доста дълъг период от време.