Английски език по метода сугестопедия – 3 причини да опитате

Курсове по английски език по метода Сугестопедия

Методът за изучаване на английски чрез сугестопедия или други дисциплини от образованието е световно призната концепция за внушението, чийто създател е българският педагог и професор Георги Лозанов.

Според тази концепция преподаването си поставя за цел разкриването на всестранните резерви на личността.

Методът Сугестопедия става все по-популярен начин за изучаване на всякакви предмети, най-вече чужди езици. Езикове центрове като SuggestopediaEnglish правят това възможно, а английският език, преподаван там, е на достатъчно високо ниво, за да осигури на детето ви възможност за образование и работа в чужбина.

Днес експертите от езиков център Пеперудени криле ще ни разкрият 3 много добри причини да изберем изучаването на английски език по метода сугестопедия.

1. Свобода при изучаването на английски език

При този метод основният подход е предлагането (suggest), вместо налагането. Дава се пълна свобода на курсистите да избират дейностите, с които иска да се занимават, както и начина, по който да възприемат преподадения материал.

Преподавателят, от своя страна, също има свобода – свободата да претвори обучението по свое усмотрение и виждане, разбира се следвайки общата сугестопедична методика. Най-важното за преподавателя е обучението му да след неговата личност и душевност.

Подобна настройка е от огромно значение, за да може учащият да разкрие своите скрити заложби и възможности, както твърди самият професор Лозанов.

Целта е преподавателят да предаде на своите курсисти своята настройка и убеденост в необикновеното, за да може те да разкрият пълния си потенциал.

2. Повече материал и по-добри резултати със сугестопедия

Благодарение на своите експерименти, професор Лозанов успява да докаже, че натоварвайки паметта с повече материал и информация, тя става все по-добра и резултатите се повишават.

Това се залага и като един от основните елементи на обучението по метода сугестопедия. Чрез този подход учащите имат възможността да усвоят от два до десет пъти по-бързо преподадения материал, в сравнение с традиционните методики на преподаване.

Оказва се и че този подход оказва благоприятен ефект върху възпитанието и здравето.

3. Отделя се точно толкова време, колкото е нужно

Изненадващо или не, за разлика от традиционните начини на обучение, които в повечето случаи се разпределят на астрономически (60 минути) или учебни (45 минути) часове, при метода сугестопедия времетраенето се определя от самите курсисти, заедно с техния преподавател.

Това се случва още по време на подготовката на материалите и за всяка една дейност, по време на обучението, се отделя точно времетраене, като целта е да се постигне максимална ефективност в съчетание с ефекета „без умора“, т.е. да не се навлиза в етап, в който някой чувства умора и това му пречи да бъде на върха на своите възможности.

Преподавателите, изповядващи този метод, вярват че навсякъде в природата съществува така наречената „златна пропорция“, която е основен принцип в редица сфери, като например класическото изкуство.

Последното, впрочем, също се прилага и при самото обучение. По време на часовете звучи тиха класическа музика, а курсистите имат възможността да се докоснат до богатството на класиците в литературата.

Изучаване на английски език по метода сугестопедия определено е един нестандартен и неочаквано добър избор, в случай че искате да изучавате този език по един нов, иновативен, лесен и крайно ефективен начин.