Прекратяване на Договор с МТел – комбинация от измами и злоупотреби!

Мобилтел - нови начини за кражби

След 10 години като клиент Мобилтел или както модерно се наричат М-Тел и т.н. реших да прекратя всякакви отношения с тази „компания“ и  свързаните с нея услуги и продукти.

Датата на изтичане на договора ми наближава и вече подадох заявление за прекратяване и започнаха различните веселби.

Искам да предупредя всеки, който реши да се опитва да прекратява договори, че това е една нелека задача с много нерви и е съпътствана от комбинация от измами и злоупотреби от страна на Мобилтел.

При мен номерцата започнаха по различни начини и по-долу ще опиша два основни момента.

Първият момент е че картата е извадена от телефонa и въпреки това МТел начисляват суми за сметка, което е супер странно. По телефона не се говори и просто те надписват. Но надписват разумно с малки суми. Питам се колкото трябва да си тъп или нагъл, за да го правиш при условие, че измамата лъсва веднага поради простата причина, че не се ползва този номер.

Вторият момент дойде при попълването на Уведомление за прекратяване на договор. Оказва се, че Уведомлението нищо не правело а трябвало по-късно на самата дата на изтичане на договора да се звъни на *88 и да се потвърждава с клиентска парола?!

Странното е че в договора изрично се упоменава, че прекратяването става с предизвестие от 1 месец. Въпросното предизвестие се прави с документа наречен Уведомление за прекратяване на договор. Изведнъж обаче се оказва, че не било достатъчно ами се налага потвърждение на * 88 точно на датата на която изтича договора. След като позагледах въпросния документ, наречен Уведомление за прекратяване на договор на втората страница има следния текст:

Декларирам, че съм информиран относно следните условия, които трябва да бъдат  изпълнени преди и с оглед прекратяване на достъпа на номера(та) по Договора/Договорите до мрежата на „Мобилтел ЕАД“.

1. В рамките на последния месечен таксуващ период от срока на Договора, следва да заявя прекратяване на достъпа до мрежата в МТел магазин или магазин от партньорската мрежа на „Мобилтел ЕАД“ („Мрежата“) или чрез обаждане на номер *88 (Център за обслужване на клиент и на Мобилтел ). При обаждане на номер *88 следва да бъде посочена Клиентска Парола. В случай, че условията по т.1 не бъде изпълнено, достъпът до Мрежата няма да бъде прекратен с изтичане на срока по Договора / Договорите и следва да заплтая всички суми, дължими за услуги, ползвани след изтичане на този срок, съгласно условията на Договора.

2. В срок от 15 (петнадесет) дни след издаване на фактура за последния месечен таксуващ период от срока на Договора, следва да бъдат заплатени всички суми, дължими по Договора.

3. След прекратяване на Договора / Договорите „Мобилтел“ ЕАД има право да предостави номера(та) на друг абонат/потребител, освен ако по отношение на номера(та) не е издадено Удостоверение за съгласие за преносимост на номерата в мрежата на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги, съгласно изискванията на действащото законодателство.

4. Предплатените месечни абонаментни такси не подлежат на на възстановяване на Оператора, освен при условията на т.49 и т.54.б.1 от Общи условия на взаимоотношенията между „Мобилтел“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „Мобилтел“ ЕАД по стандарти GSM и UMTS.

След като отидох на датата на падежа за всеки случай се наложи пак да потвърждавам и ме изнудиха да потвърждавам на *88, освен писменото потвърждение с документ наречен Заявление за прекратяване на договор. Една важна подробност. Никой от компанията, която „цени клиентите си“ като Мобилтел не ми каза за такъв документ. Просто от *88 ми казаха да мина прз магазин и оттам ми зивадиха този документ, който приех с голямо учудване.

Въпросният документ е направен изключително хитро. Имаме реквизити, които удостоверяват кой подава заявлението /Титуляр по Заявлението/, какво се иска – прекратяване на тия и тия услуги/договори. Важно е да отбележа, че документа е от една страница. Дотук добре, обаче под гореописаните реквизити няма нищо. Няма нито място за подпис на клиент, нито на представител на компанията с указана длъжност и имена. Тоест Мобилтел принуждава отказващите се “ доволни клиенти “ да се еподписват на празно място, като дори не е ясно, че се подписват в качеството на Титуляр по Заявлението!

Това всичко става в магазина на Мобилтел на Бул. Витоша в София. След настояване от моя страна с неудоволствие получих от Управителя на Магазина Г-жа Анита Дойчинова Дойчинова допълнителен документ, който доказва, кой и с каква длъжност е приел моето Заявление за прекратяване на Договор.

Нямам думи да опиша мниението си за тази компания и нейното отношение към клиентите.

Е сега се отървах. Желая успех на следващите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *