Условия за Ползване

Общи Условия

Според условията на това лицензионно споразумение, потребителят напълно разбира и ясно се съгласява, че използването на продуктите и услугите на Магистрала.НЕТ (Magistrala.NET) е изцяло основано на риска от страна на потребителя, и че потребителят ще носи пълната отговорност за евентуални повреди в своята система или загуба на данни, текстови и/или снимков материал, в резултат от ползването на такива продукти, услуги или данни. Продуктите на Магистрала.НЕТ са предназначени за личната дискретна употреба на потребителя, ето защо не могат да бъдат възпроизвеждани или редистрибутирани без предварителното писмено съгласие на Магистрала.НЕТ.

Потребителят разбира и се съгласява, че продуктите и услугите на Магистрала.НЕТ са предоставени „във вида, в който са“, т.е. Магистрала.НЕТ отказва всякаква отговорност, под какъвто и да е вид, нито изразена, нито подразбрана, включително и, но без да се свежда само до,  на каквито и да е гаранции за ползваемост, продаваемост,  пригодност за определени цели, или непосегателство. Магистрала.НЕТ не дава никаква гаранция за резултатите, които може да се получат от ползването на нашите продукти или услуги.

Магистрала.НЕТ не може да бъде държан отговорен за никакви щети изобщо, и в частност за никакви специални, преки, косвени, случайни щети, последствия или наказателни действия от каквото и да е естество, които са резултат както от ползването, така и от невъзможността за ползване на съдържанието, продуктите и/или услугите на Магистрала.НЕТ, включително и, но без да се свежда само до, щети от загуби на печалби, приходи, употреба, данни или други нематериални ценности, дори и ако е бил предупреден за възможността от подобни щети.

Условия за Реклама

Публикуването на рекламни материали става при следните условия или чрез индивидуална уговорка на ел. адрес – webmaster [ ат ]  magistrala.net
Целта на сайта е да има потребителски мнения а не само да се използва за евентуална популяризация!

Условия за Публикуване

Публикуван материал в Магистрала НЕТ, който не отговаря на условията на ползване се изтрива без обяснение. При втора подобна публикация потребителя се изтрива.

Материалът задължително трябва да бъде написан на кирилица и да има заглавие. Също така материалът задължително трябва да бъде под формата на отзив или мнение. Магистрала НЕТ не е място за форуми и коментари. Всеки автор е свободен да изрази мнение или становище, както и своята гражданска позиция под формата на стойностна публикация.

Потребителят/автор изцяло носи отговорност за авторските права при публикуването на аудио-визуални средства – музикални, графични и видеоресурси и други.

Коментари

Магистрала НЕТ не носи отговорност за коментарите и техния смисъл.

Авторът на коментари носи отговорност за съдържанието, смисъла и тяхната насоченост.

Бисквитки

Тази повсеместна идиотия с бисквитките я има и тук и няма да ви стане нищо ако се използват. Ако ви се чете може да се порадвате на информация на този линк.