Исторически подробности от Проф. Д-р Борис Колев

Исторически подробности първа част от проф. д-р Борис Колев

Книгата е посветена на сериозни въпроси. Те не са новост за историята и авторът не претендира за приноси. В нейните страници се представят някои исторически факти, личности и обстоятелства, които невинаги се отразяват в тяхната пълнота.

На някои места авторът си е позволил да изказва свои мнения и анализи, но те са въз основа на приложените документи и съдържащите се в тях факти. А някои от тях са „обрасли“ и с митове. Това се дължи на две основни причини. Едната, че част от тях не съответстват на вече утвърдени представи в обществото, а другата, че не са изгодни и могат да предизвикат негативни чувства. Разбира се, професионалните историци са наясно с тях, но и те често не смеят или не искат да ги представят пълноценно, за да не разрушат вече установени, но не винаги достатьчно верни представи за определени исторически събития и личности. Това донякъде е анализирано от Димитров (2005). Естествено има и исторически събития и действия, които се тълкуват и съобразно актуалните политически тенденции.

В книгата са поместени някои такива не дотам известни на широката публика факти и обстоятелства, които си струва да се знаят.

Някои читатели ще сметнат, че разглеждането на формално юридически подробности при някои от обсъжданите факти и събития е излишно и няма кой знае колко голямо значение. Не е съвсем така. В книгата не се оспорват фактическите страни на анализираните събития, а се допълват.

Целта не е, и да се развенчават вече възприети исторически представи. Вероятно, не всички са приятни. Но, в историческите истини няма нищо обидно или по-малко патриотично.

Освен това, авторът напълно осъзнава вероятната непълнота на представеното, но все пак се престраши да го сподели. Нали споделянето е вид общуване. Книгата е един от тях.

Авторът: Проф. Д-р Борис Колев

Проф. д-р Борис Колев е роден в София. Завършва първа специалност „география“ и втора „история“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Има специализации в Новосибирск, Москва, Бърно и Прага. Работил е в Географския институт на БАН, сега департамент в създадения през 2010г. Национален институт по геофизика, геодезия и гeогрaфия при БАН. Бил е заместник-директор на Географския институт при БАН, член на Общото събрание на БАН и заместник-председател на Комисията по геолого-географски науки към Висшата атестационна комисия при Министерския съвет.

Работил е към Министерството на планирането на Република Ангола. Преподавал е в Софийския, Славянския и Шуменският университет. Народен представител във Великото Народно събрание – 1990-1991г., както и в 37-то Народно събрание, в което е бил председател на Комисията по опазване на околната среда и водите. Сега е преподавател е Катедра „Туризъм“ в Стопанския факултет на Югозападния университет „Н. Рилски“ – Благоевград.

Автор е на над 100 статии и студии в областта на регионалното развитие, екологичното законодателство, опазването на природната среда, математико-статистическо моделиране в икономическата география, нормативната база в туризма, трансграничното сътрудничество, както и на книгите:

  • Култов туризъм (2016)
  • Вакарел-от древността до края на ХІХ век (2013)
  • Междуконтиненталните протоци (2013)
  • География на анклавите (2010)
  • Националното географско пространство на Република България (2008)

Историческите подробности (Историзми)

В книгата са посочени безпристрастни исторически факти без значение какво е мнението на хората. За да бъде възможно това са били направени дългогодишни проучвания от исторически извори с цел да се открие обективната истина. Също така са посочени използваните литературни източници, така че читателя по негово усмотрение може да вникне по-дълбоко в избраните от него теми.

В края на книгата има и някои интересни Приложения, които са свързани с отделните теми.

Исторически подробности първа част от проф. д-р Борис Колев

Читателите ще научат много факти от българската история, които често са били премълчавани или изопачавани по един или друг начин.

Приятно четене!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *