Щети на имуществото

Имущество
Имущество

Живеем в несигурни времена.

Много често се случва домът ни да пострада в следствие на природно бедствие или предизвикано произшествие. Щетите на имуществото са ежедневие.

Или пък да пътуваме със самолет, но да ни изчезне багажа, да бъдем обрани или други неприятни неща.

Затова има възможност да си направим застраховка на имуществото – за да го запазим от евентуални щети.

Може да направите застраховка на своето движимо имущество, което включва –  лек автомобил, компютър, домашно обзавеждане, техника, уреди, офис оборудване, различни машини, всякакви имущества по ваше желание), или на недвижимото имущество – жилище, вила, офис, различни сгради и др.

Най-често срещаната застраховка е при пожар и други щети, причинени на имуществото. Тя е продукт, който служи за обезпечение по кредити. Застраховката на имуществото от щети предлага разнообразни пакети  като повечето застрахователни компании в страната предлагат разнообразни нива на покритие, съобразени с вашия бюджет, нужни и искания. Трябва да имате предвид, че цената най-често се формира на базата на няколко фактора. Това са: видът на имота за застраховане, неговата квадратура, обезопасността му, избрани покрити рискове и местоположението му.

Тази застраховка е необходима, тъй като ви осигурява финансова подкрепа в случай на пожар, облекчава финансовото бреме при настъпила ситуация. Също така, покрива широк брой от рискове като например мълнии, пожари, експлозии и др.

Като допълнителни покрития застраховката включва умишлен пожар, при бедствия като бури, падане на дървета, градушки, свличания и срутвания, вандализъм и много други.

Срокът на валидност на  застраховката може да бъде от един месец до една година в зависимост от вашето желание. Също така има опция за автоматично подновяване след изтеклия срок.

Вариантите за плащане на застрахователната полица са няколко. Клиентът има право да заплати наведнъж, или разсрочено – на 2 или 4 вноски без допълнително оскъпяване. По този начин ще си гарантирате финансова сигурност.

Особеното при този тип застраховки за разлика от обикновените е в това, че ако застраховате сграда, която не е завършена, има определени условия. Разбира се, може да застраховате изцяло завършени сгради, с частичен ремонт или незавършени. Необходимо е попълване на кратък въпросник и избиране на подходящо застрахователно покритие.

Много популярен напоследък е вариантът за застраховане на имуществото, заедно с членовете на домакинството срещу злополуката. Тази комбинирана застраховка покрива щети на български и чуждестранни физически лица да застраховат не само имуществото си, но и себе си. Каква е целта на тази застраховка? С една застраховка предпазвате всичко – и дома и хората в него. Изключително практично и удобно. Възможностите за покритие са със широк диапазон. Може да се застрахова имот, който само обитавате ( ако сте под наем, или с ипотека към банка) или собственост. Рисковете, които покрива този тип застраховане, са:

  • Смърт на застрахования поради злополука
  • Загубена работоспособност или трайно намалена в следствие от злополука

Тези варианти са като допълнения и са свързани със злополука на член от домакинството на възраст между 14 и 64 години. Основното покритие на застраховката е  свързано с домашното имущество и жилището. То покрива щети като пожар, мълния, експлозия, срутване и др.

Застраховката се сключва за срок от една година и автоматично се подновява след изтичането. Това е хубаво да ви бъде ясно от самото начало, за да може да си планирате всичко.

Подсигурете себе си и семейството, вашият дом и имуществото от щети. Детайлна информация за застраховките, свързани с имуществени щети може да получите от всеки офис на застрахователна компания.