Анализ за Петър Дънов

Анализ за Петър Дънов

Публикуваме един обстоен анализ на нещата, които проповядва Петър Дънов с любезното съдействие на Румен Чорбаджийски.

Здравейте. Тези, които ме познават, са наясно, че компромис с духовно знание не правя…

С риск да обидя много хора, почитащи Учителя Дънов, ще си позволя отново да припомня какво съм извел през 2009 година за неговото учение. В днешно време малцина осъзнават безпътицата в становищата му относно духовната реалност. Четете, за да знаете:

Сред огромното литературно наследство на Дънов като приоритет е заложено представянето на добродетелите и правдата, помагащи на хората в духовния им път. В книгите и в лекциите му има много текстове за науката и за изкуството, както и за изпитанията, през които, по думите на Дънов, преминава човешката душа. Ала на първо място той отстоява тезата, че човек преди всичко „трябва да възлюби Бога над всичко в света”.

Дънов е заложил в учението си три основни начала: Любов, Мъдрост и Истина.

Бялото Братство

Според “Учителя”, върховен ръководител на великото всемирно Братство е самият Иисус Христос.

„У вас ще се появи може би въпросът за това кой е Христос. Ще ви отговоря! Христос е Велик Колективен Дух! Той е сбор от всички Синове Божии. Всички Синове Божии, съединени в едно цяло, всички разумни души, които живеят в божевсствено единение и чиито души и сърца бликат от Любов и Живот – това е Христос. В този смисъл Той е глава на Великото Всемирно Бяло Братство.”

Братството е описано като организъм, съставен от еволюирали човешки души, заедно с девет йерархии от свръхсетивни същества (Ангели):

Първа Йерархия – Серафими, Херувими, Престоли.

Втора Йерархия – Господства, Сили, Власти.

Трета Йерархия – Архаи, Архангели, Ангели.

Най-високо в йерархията са Ангелите, следват ги Архангелите и т.н.
Човешките души, подчертава Дънов, ще бъдат в отделен десети клон, но това е възможно само за тези от тях, които станат „най-напредналите измежду човеците”.
Забележете, “Учителят” твърди, че най-младият Ангел е на възраст 24 млрд. земни години!?! И подчертава – „разработките” на Ангелите са: „устройството и функционирането на Земята, на Слънцето, на всички звезди и планети, на обитателите им, на цялата Вселена. Тези същества са завършили своята велика еволюция милиарди години преди хората да излязат от Бога, за да се учат. И сега Те са, които под зоркото око на Божия Дух устройват всичко навсякъде.”

Така. Значи от думите му излиза, че Ангелите са създали цялата материална Вселена, „под зоркото око на Божия Дух”… Интересно твърдение, нали?…
Добавям и това, че според Дънов има три основни свята:

1. Материален свят.

2. Ангелски (духовен) свят.

3. Божествен свят.

“Учителят” подчертава, че Ангелите от трите йерархии на свръхсетивните същества, съществуват в Ангелския (духовния) и в Божествения свят. По думите му те са тези мощни духове, които подтикват човечеството напред, защото „зад всяка духовна дейност на Земята стоят именно тия Светли Братя на човечеството”.

В друг текст се пояснява, че Всемирното Бяло Братство е всъщност една огромна Колективна Общност, ръководеща както земното човечество, така и съществата в цялата Вселена. Уточнява се също, че в тази общност съществуват Великите Братя (Ангели), които помагат на хората от Земята. Дънов представя тяхната подредба в седем Космични Йерархии:

1. Братя (ангели) на Любовта. (Те даряват с любовта си човеците.)

2. Братя (ангели) на Мъдростта. (Поддържат науките и изкуствата и носят знание на човечеството.)

3. Братя (ангели) на Истината. (Дават свободата в човешките умове и сърца.)

4. Братя (ангели) на Справедливостта. (Носят правда на човечеството и се разпореждат с „онези невидими Блага, от които хората имат нужда”).

5. Братя (ангели) на Добродетелта. (Дават добро на хората)

6. Братя (ангели) на Красотата. (Ясно е какво дават… И май са създали конкурса „Мис Свят” …)

7. „Най-после идат Онези Братя, що носят Името „Йеховисти“”.
(Опа-а-а-а, какво търсят „Йеховистите” в учението на Дънов?!?!?!)
Но да не си помислите, че Братята-Ангели са случайни Ангели? Те владеят сили и то какви!

„Тези Светли Братя не са така обикновени, както хората си мислят. Всеки един от тях има такава сила, че може да вдигне Земята на ръката си и да я метне като топка в пространството….
…Те могат да пускат и да спират ветрове и бури; валежите от дъжд, град и сняг им се подчиняват; могат да контролират земетресенията и вулканите, могат и какво ли още не тия Велики Светли Братя.”

Нормално е човек, след като се запознае с основите на учението, да се запита: Добре де, ами щом Ангелите са създали Вселената и владеят такива сили, защо Бялото Братство вече хиляди години не може да се справи с проблемите на човечеството? Нали е „организъм, съставен от еволюирали човешки души, заедно с девет йерархии от свръхсетивни същества (Ангели)”?! Създали са цялата Вселена, Земята и всичко живо на нея, а не могат да се оправят с шепа хора. Кое или кой ги спира?!

Дънов обобщава отговора на тези въпроси в няколко реда:

„И ако днес хората не вървят в правия път, то причината е, че в противовес на Великото Всемирно Бяло Братство работи една друга ложа от интелигентни същества, които обаче не са разбрали дълбокия смисъл на Живота и имат диаметрално противоположни разбирания за Него. Те образуват тъй нареченото Черно братство, което още се нарича и Черна ложа. Черното братство е една йерархия от същества, които заемат различни степени в зависимост от тяхната интелигентност. Начело на това Черно братство е техният ръководител – господарят на Черното братство (Черната ложа), известен с името Велзевул.”

Когато прочетох това, много се изненадах!…
Велзевул ?!?!… Хм…
Както знаете Велзевул (Белзебуб) всъщност е богът Ваал, Баал! А Баал или Бал/Бел е върховният Бог, който са почитали хората от Балканите, Месопотамия и прочее народи по Земята от 6 хил.г.пр.н.е. до IX век, когато ни е наложено християнството.
Така че се запитах: Какво прави описаното в библията на евреи и на юдеи зло, Ваал/Баал, в учението на българина Петър Дънов?
Отговорът на този въпрос преобърна досегашното ми отношение към него.
…Поразрових се и открих следното:

„Едно от най-важните събития в живота му се случва на 7 март 1897г. На тази дата настъпват събития без никакъв външен ефект. На езика на езотерическата наука то се нарича посвещение.”

Какво ли ще да е било това посвещение?…
От кого и как Дънов е бил посветен?!
Продължих да търся информация и не след дълго попаднах на публикация от Димитър Мангуров, който пише:

„В 1897 година в Петър Дънов има два Аза – Аз-а на човека и част от Аз-а на Божеството. За отбелязване е, че тогава Петър Дънов е на 33 години.”

Два Аз-а!?!?!?… – с изненада извиках, след като го прочетох!
Щом в едно материално тяло има два Аз-а, това в прав текст означава, че в него се е вселило ДРУГО СЪЗНАНИЕ!?!… Но ако това е вярно, значи Дънов е бил под пряк и постоянен контрол!
Чудя се, тогава доколко е бил с човешка същност „Учителят” след 7 март 1897 г.?..
…Отново се зарових в купищата литература и попаднах на думите:

„Вие мислите, че аз съм г-н Петър Дънов. Не. Отдавна, преди 20 години, П.Дънов напусна физическото тяло и сега аз, който ви говоря съм Духът на Истината.
Аз съм Елохим, ангел на завета Господен.”

Няма да ви казвам как се опулих от прочетеното!…
Няколко минути стоях слисан и със зяпнала уста! Работата вече стана много сериозна. Едва в този момент разбрах, защо Дънов говори за еврейския народ по този начин:

„Евреите може да са пръснати по света, но не могат да изчезнат. Пази ги Великият принцип на живота… На тях Господ им е дал 36 000 обещания – и Той ще ги изпълни”

(Ама разбира се какъв Господ ще е, ако не може да изпълни 36 000 обещания!?..)

Но кой всъщност е Елохим?

Преводът от староеврейски ясно сочи, че става дума за седемте духа (богове) на формата – Елохим (Духът Божи).
Образно обяснено: Духът Божи (Елохим) е Цялото, а седемте духа (богове) са части от това Цяло.
Според библейския разказ в еврейската библия Елохим е сътворил първите човеци. (!?!?) Според Симон бен Йохаи словата Господни звучат така: “И сътвори Елохим човека, мъж-жена го сътвори”.
(Обърнете внимание, че според тяхната библия Адам е двойнствен…)
Ето защо в своите текстове Дънов заклеймява бога, който са почитали хората от Балканите – Ваал/Баал/Бал/Бел, като бог на злото! Защото става ясно, че това всъщност е твърдение на Елохим, а не на човека Петър Константинов Дънов, роден в селце, близо до Варна!

В противовес на евреите Иисус в „Евангелие от Юда” много точно е подчертал, че Адам и Ева както и тяхното поколение, са дело на Саклас.
Така че, когато сверих твърдението на евреите и това на Иисус за създаването на Адам и Ева, установих, че всъщност Духът Божий (Елохим) и Саклас са едно и също нещо! Но в „Евангелие от Юда” ясно е написано, че Саклас е „името на Сатаната в това евангелие“!!!

…Разбрах кой е обладал Съзнанието на Петър Дънов!…

И още един интересен факт.
Година и половина след като Духът Божий на евреите, Елохим, обладава съзнанието на Дънов (8.10. 1898 г.) “Учителят”, вече с ново име – Беинса Дуно, пише „Призвание към народа ми”.
В това всеизвестно на дъновистите писание още в началото ясно е подчертано, че българите са „синове на славянското семейство”.
Това твърдение много ме изненада, защото самият “Учител” твърди за българите, че „Разумните Сили в природата – Бялото Братство – са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена.”
Това в прав текст означава, че славяните са съществували много преди 5400 години. Но всички знаем, че терминът „славяни” е въведен едва през 16 век и с него не се обозначава някаква етническа група хора, както например е с термините „българи”, „траки”, „елини” и т.н….
Много учуден продължих да чета в „Призвание към народа ми” за „отбрани чада на Истината, предназначени да съставят зародиша на Новото человечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане огнище”
(Аха, значи славяните са от Юдино коляно… Брей!…)
И още:

„Аз ида да подкрепя славянския род, комуто е дадено да възтържествува над всички негови врагове и неприятели, препятствуващи му в пътя на неговото благородно знание”

И още:

„Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домородие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел”

И още:

„той е света Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни Волята Му за ваша слава и славата на Неговото Царство.“

И епилогът:

„И ви предупреждавам да пазите това, което градя, да го не съборите, защото е свято; и ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна: глад, мор и разорение; и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил.”

Ето това е истинското лице на Елохим, Духът Божий на евреите – обещание за „глад, мор и разорение…”. Нещо, с което винаги е плашена еврейската общност и до ден днешен чрез текстовете в тяхната библия.
…А най-отдолу на „Призвание към народа ми”, стои подписа на Беинса Дуно:

„Аз съм Елохим, Ангел на завета Господен.
8 октомври 1898 г., Варна“

Предполагам вече разбирате, че Елохим (Духът Божи) се намира извън трите йерархии на Ангелите и от там управлява своето земно царство. (Яка еволюция, няма що!!!)
А ето и обещанието на стария еврейски Дух, отправено към българския народ, чрез божия раб Петър Дънов:

„Обръщам специално вниманието си към българите да ги предупредя, че ще бъдат бити на общо основание. Готви се вече за тях камшик, не човешки, но Божествен. Този камшик ще се слага на гърбовете на българите дотогава, докато узреят главите им, докато се подчинят на Волята Божия и кажат: „Ще турим ума и сърцето си в съгласие с Великата Божия Воля.”

…На ви Любов, Мъдрост и Истина!..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

И накрая нека все пак видим какво е определението на “Учителя” за Бог:

„Бог е същество, центърът на което е навсякъде, а периферията – никъдe!” (!?!?!)

Много удобно, Петре… много! Отивай го търси като си нямаш работа!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Доктрината за спасението.
Тя представя теорията на Дънов за чистилището и за прераждането.

„Около 100-150 хиляди души има на Луната, и то все учени хора. Но и чистилището е там. Ако трябва да се чистите, там ще ви пратят. Праведните са чисти, но и те като умрат, пак там ги пращат. И като ги пречистят напълно, отиват на Меркурий, на Венера и после ги връщат на Земята.
…Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество. Преди слизането на Христос от Слънцето всички Велики учители са слизали от Луната…
…Нито една човешка душа не може да завърши земната си еволюция и да напусне Земята без да е научила и приложила законите на лунните жители, защото те са пазители на чистилището. Човешката душа трябва да се пречисти на Луната под ръководството на лунните жители и тогава да влезе в Рая, който се намира на Слънцето.”

В тези цитати от Дънов са заложени следните твърдения:

1. На Луната се намира чистилището.

2. Всички Велики учители, които са давали през епохите знания и духовност на човеците, живеят на Луната. Около тях има други 100-150 000 души, все учени хора.

3. Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество.

4. Хората, когато умрат на Земята, отиват директно там, в Чистилището, без значение дали са живели праведно или не.

5. След като се пречистят, пак идват на Земята, за да се преродят отново.

6. Завърши ли земната си еволюция, човешката душа за последен път се пречиства, под зоркото око на лунните жители, и едва тогава влиза в Рая, който се намира в Слънцето.

Коментар на Румен Чорбаджийски:

Душата е част от Съзнанието и затова Съзнанието еволюира, а не душата!

Еволюцията на Съзнанието става чрез материални форми – през едноклетъчните, минералите, растителния и животинския свят. Когато постигне човешка форма, тогава Съзнанието СПИРА да еволюира! А това важи и за душата.

Вярно е, че всички Съзнания на Земята се прераждат в нови материални тела, но не е вярно, че същите продължават да еволюират!

Така че процесът, описан от Беинса Дуно (Елохим), всъщност обяснява нещо друго. И то е, че Съзнанието, след като го „прекарат” десетки пъти през Чистилището, под контрола на лунните жители, в крайна сметка ще стане Съзнание, което е ПРИЕЛО ФОРМАТА на лунните жители. Т.е. то ще стане същото като тях! Или по друг начин казано, „ТЕ” (изкуствените съзнания), управлявайки Съзнанието на хората, всъщност ще се копират, и по този начин размножат!!!

Резултатът: невъзможно спасението за човеците!..

~~~~~~~~~~~~~

Умиране има, отърване няма!.. (стара българска поговорка)

~~~~~~~~~~~~~

Аз съм Румен Чорбаджийски, човек обикновен.
16 октомври 2009 година – Ямбол

~~~~~~~~~~~~

Поздрави.

12 thoughts on “Анализ за Петър Дънов

 1. На автора мога да кажа ,че спасение винаги има . Викат му Христос . Задължение на всеки е да разбере какво е кръста, християнските тайнства и какво е Христос. Задача на всеки е да НЕ ОБЪРКА ДУХА , когато и ако влезе в самостоятелен духовен процес. Дънов е грешен път ,но и вашите познания са грешни. Няма богове има Творец . А всички ние сме част от него . Задача на всеки е да премине тъмната нощ на душата . Ако ми стиска ! Или ставате алфата и омегата или оставате закуска . Успех на всички търсачи !

 2. как така Велзевул бил върховен Бог като е Ханаански бог Баал и се води демон? В Християнството е синонимен със Сатана

 3. Не се подвеждайте по шепотите на тъмните духове, чиято основна цел е да ви трови със съмнения. Не се наемайте със себе-унищожителни задачи от такъв род – да петните Учителя, защото очевадно е, че е пратен от Бог, а кой е – това не знаете. До автора – не прави така, лошо си правиш. Ако не разбираш нещо, остави го настрана и не рови. Когато не знаеш що е туй огън, той ще те изгори за да научиш. Мир братя.

  1. Учителят е луциферианец . Няма истински посветен ,който да отклонява хората от вътрешното слънце Душата ! Който се кланя на външно слънце е слуга на Сатана . Пан иврит Мия. Бога на евреите . Ревнивият ,гневен , жадуваш за мъст и жертвоприношения „Бог“ на евреите Пан, Йехова ,Посейдон , Сет, Луцифер , Сатана,Шива и т.н. прозвища на Сатана . Външното “ слънце“.

 4. Тодор Димитров бил на една хижа под седемте рилски езера по времето на паневритмията им, когато влезли трима от днешните им водачи. Още от вратата прекъснали разговора им с хижаря, стар негов приятел. И го питали дали е чел нещо от Дънов. Тодор отговорил, че е чел, но съжалява за изгубеното време.

  Ония зяпнали от учудване. Попитали го знае ли кой е Дънов.

  Един, дето се прави на посветен – им рекъл.

  При което направили грешката да го питат защо така мисли.

  Тодор казал:

  Ами чувал съм, че имената на големите посветени значат нещо. Орфей значи лекуващ със Светлина, Йешуа – също… А Петър Константинов Дънов означава не променлив камък на дъното.

  Ама той е Беинса Дуно, рекли, това е духовното му име

  Тодор: А Иисус защо не си измисли духовно име?

  Взели си раниците и тръгнали нагоре без почивка и без дума да кажат.

  Чрез Dimitar N. Eliseev

  1. до Иван Димитров:
   И мислиш, че някой ще повярва на тази скалъпена история ?… Много (ако не всички) големи духовни Учители са имали духовни имена. Дори монасите и владиците носят духовни прозвища, избрани след тяхното отдаване в служба на Бога. Да не говорим за източните Йоги и Махатми, където често се използват частици като „шри“, „баба“ и т.н., подчертавайки тяхната святост. Спорен е въпросът дали Орфей е истинското име на този велик посветен. Според някои изследователи името Орфей може да се приеме като несобствено, а като нарицателно за неговите способности и таланти появили се в последствие в периода на съзряването му в личност. Някои приемат истинското му име да е Орбуш Светското име на Буда е Сидхарта. Кришна е известен с прозвища като Говинда, Мукунда и др.

 5. Пълни измислици,“изсмукани от пръстите“ Елохим няма нищо общо със Саклас. Духът Елохим е другото име на Христос и Неговата Йерархия. Учителят Дънов неведнъж е заявявал, че именно Христос е този, който му диктува. Общо име на Бога в семитските езици е ЕЛ. Това е обозначение на божество или божества в най-общия смисъл на думата.
  Думата, употребена за „Бог“ в ранните пасажи на книгата Битие („Елохим“), е съществително в множествено число. Фактически, когато човек намери окончанието „им“ в еврейските съществителни, те имат множествено значение. Използвано е това древно название, за да се подчертае множествеността на Светлите Напреднали Души от Духовната Йерархия, чиято Глава е Христос.

  По този въпрос Учителя казва: „…Христос е колективен дух. Той съществува като единица, но същевременно е колективен Дух. Той е сбор от всички синове Божии, чиито души и сърца бликат от живот и Любов. Всички синове Божии, съединени в едно, всички разумни души, които живеят в Божествено единение, това е Христос.“

  /Из „Свещени думи на Учителя“,София, 1994./

  Според антропософията на Рудолф Щайнер “ същинските Духове на Светлината, обитателите на Слънцето“…“Това, което наричаме Логос, е сборът от шестте Елохими, които са свързани със Земята и които, следователно, изпращат своите духовни дарове на Земята заедно с външно проявената Слънчева светлина. Така за нас Слънчевата светлина се явява като външното физическо тяло на Духа и душата на Елохимите или Логоса.“

  /Из лекцията „Мистерията на Голгота“- Р Щайнер/

 6. Това е диващина!!! Ти даже не си разбрал подредбата на йерархиите. Ангелите са най- низшата, а Серафимите най-висшата. Аз не съм дъновист, но ти си тъжна картинка.

  1. А и теорията ти момко за съзнанието и душата също е сбъркана. Захванал си се да анализираш нещо грандиозно без да имаш елементарна представа за него. Няма нищо всеки има свободата да го прави. Продължавай да се тренираш. Само, че внимателно си прави подбора.

 7. Наясно ли сте ,че дори цитатите на даденото от вас като казано от Беинса Дуно не отговарят на истината ?
  Въобще смятате ли ,че имате право да давате такива … „умозаключения“ ?
  И да ви кажа ,че просто сте сбъркал времето за всичко това , което сте изписал 🙂 Вашето „време“ е било когато той е бил на земята (макар че и тогава опитът е щял да бъде тотално неуспешен).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *