Бъдете Съвършени

Бъдете съвършени в личностното си развитие

И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса.
Ев. Матей 5:48

да бъдат съвършени в едно…
Ев. Йоан 17:23

А търпението да има дело съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.
Съборно послание от Ап. Яков 1:4

14:20. Братие, не бивайте по ума деца, но бивайте младенци по злобата, а по ума съвършени мъже.
Първо послание към Коринтяните на Ап. Павел


…а твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат чувствата си обучени да разпознават доброто и злото.

Поради това, да оставим началното учение Христово и да се водим към съвършенството, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела, и вера в Бога, 2. учението за кръщенията, и за възлагането на ръце, за възкресението на мъртвите, и за вечният съд.
Послание към Евреите, гл. 5-6, Ап. Павел

И така имаме в Новия Завет нещо повече от това, „Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде“. – Съвършенството. Щом Христос дава разпоредба да бъдем съвършени като Отец, то това трябва да е нещо, което е нужно и възможно. Нещо по-важно от вярата и кръщенето.
И за да бъде постигнато, за това има методи. Имаме за съвършените, че имат чувствата си обучени да различават добро и зло – нещо което са правили, за да го постигнат.
Вероятно никой свещенник или пастор не ви е учил на такива методи. Но очевидно е нещо съществено и необходимо – нещо, което е достояние на съвършения човек… Тук не става въпрос за „дарове на Духа“, описани от Ап. Павел във Първо Послание към Коринтяните, дори за които той е давал – „имайте ревност за по-добрите дарби“ – най-вече пророкуване. Тоест отново нещо, което зависи от усилията на самия християнин. Християнин значи човек приемащ и прилагащ на практика Учението на Христос. То определено не касае поклонение на икони и палене на свещ, за което няма да намерите в Новия завет такива техники за прилагане описани.
И така – обучаване на чувствата да различават добро и зло…
Още един интересен стих: „Светило на телото е окото; и тъй, ако е окото ти чисто, всичкото ти тело светло ще бъде.“ Ев. Матея 6:22 – Не се говори за две очи, а за едно – третото, с което е свързано духовното Виждане.
Развитието на центъра между веждите може да даде способността за различаване на добро и зло, може да действа регулиращо и изгарящо кармата. Това, за което често мислим, то ни влияе и се свързваме с него. Мислейки често за центъра на Божествения Ум между веждите, може да се усилва връзката с него и това да ни преобразява постепенно – за да се роди Новия Човек отвътре. И така – центъра между веждите се развива като редовно и често се концентираме върху него. Но е важно и спазването на чистота в мислите, чувствата и постъпките, хармонични отношения и изключване на употребата на алкохол, тъй като алкохола прекъсва връзката с Духовния Свят.
Честото мисленото произнасяне на мантрата „АУМ“ с размишление върху нейното значение може активира Светлината между веждите, която отстранява мрака.

Алхимик
www.otizvora.bg

***
“В човешкия организъм мозъкът е положителен, а симпатичната нервна система е отрицателна. И в космоса е аналогично. В лявата страна на човешкото тяло енергията слиза надолу към левия крак и после по десния крак и по дясната страна се качва нагоре. Такова електро-магнитно течение има и около всеки орган. Например по дясната вежда минава положителна енергия. Тя от там се извива и се спуща под дясното око, където се превръща в отрицателна енергия. От там се качва над лявото око и там е вече отново положителна. След това се спуща под същото око като отрицателна енергия. По този начин в движението си тази енергия образува нещо като осморка. В точката между веждите или в корена на носа има един разумен център, който регулира тези течения около очите. Този център можем да наречем Мълчаливото, Разумното в природата, което регулира силите.

Та казвам, има един човек у нас, когото ние не познаваме. Този човек е наречен мълчаливият. В окултната наука поддържат, че човек има едно място, дето този мълчаливият живее. Между веждите на човека има една малка празнина, в която нищо не може да влезе, и човек се задоволява да живее в това малко кюшенце, в тази малка дупчица. Този духовен, мълчалив човек влиза в това малко кюшенце и оттам през очите на човека наблюдава какво той върши. Този човек наричат мълчаливия наблюдател на живота. Човек на сърцето само въздиша, обикаля нагоре-надолу и само казва: “Няма ли кой да ме избави от това положение?” Мълчаливият казва: “Има.” “Къде е той?” Мълчаливият пак си мълчи. Човекът на сърцето пак казва: “Дотегна ми вече сиромашията. Нÿма ли някой да ме избави от нея.” “Има.” “Де е той?” Пак мълчание. Този мълчалив наблюдател е влязъл в човека вътре, в една малка дупчица и само мълчи и наблюдава като едно косерче. Ако кажеш на човека, че спасението му е вътре в него, между веждите, в една малка дупчица, те ще почнат да се смеят. Този човек е умен, той седи в това кюшенце и оттам с помощта на радиото си постоянно препраща и изпраща новини, съобщава за човека как прогресира и какво върши.

Ще имате предвид следното правило: когато сте развълнувани, сутрин или вечер, концентрирате ума си или към края на носа или към центъра на веждите. Защо? Във веждите вътре, между космите има празнина, наречена “Празнина на безмълвното наблюдение, на Божествения ум”. Ще се концентрираш, ще държиш ума си буден, докато ти дойде една светла мисъл, едно просветление. Да кажем, че решаваш един важен въпрос. Спри ума си върху него и след малко ще проблесне една малка светлина, ще ти дойде една
светла мисъл, която ще те напъти към този път, в който трябва да тръгнеш. Понякой път, когато на хората им дойдат големи страдания, свиват веждите си. Когато човек свие веждите си, той несъзнателно концентрира ума си към центъра на веждите. Щом концентрирате ума си нагоре, вие го проектирате от центъра на главата си към cлънцето, т.е към централното cлънце на духовния свят. Ние определяме че Бог е над главата ни. Не мислете къде е Бог. Щом проектирате ума си към веждите, нагоре, непременно твоята мисъл ще донесе някакво благо в живота ти.

…за да разбереш характера на съществото, което наблюдаваш, ти трябва да имаш други възприятия, които са в обсега на основата на носа – между веждите. ”

Петър Дънов

One thought on “Бъдете Съвършени

  1. „И тъй, всичко, каквото човек мисли, чувствува и прави, се постига най – лесно чрез музиката. Аз говоря за вътрешната музика, която се изразява чрез свещения трепет на душата. Трептиш за нещо и ще го постигнеш. Центърът на този трепет, на това вътрешно чувство е на челото, между веждите. На музикален език аз наричам трепета „терца“. – Защо? – Защото терцата разрешава мъчнотиите в живота.

    Учителя“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *