Що е то биодинамично земеделие?

биодинамично земеделие

Биодинамичното земеделие е духовно-етично-екологичен подход към селското стопанство, първоначално разработен от Рудолф Щайнер през 20-те години на миналия век. Това е подход, който може да осигури много по-добри реколти, докато едновременно изцелява Земята.

През юни 1924 г, Рудолф Щайнер изнася серия от лекции пред около стотина фермера в гр. Кобервиц, разположен близо до Бреслау. По това време Бреслау е в източната част на Германия, а днес в пределите на Полша носи името Вроцлав. Курсът в Кобервиц е организиран за земеделци и фермери, които са членове на Антропософското общество. В този цикъл от 8 лекции, Щайнер излага своите духовни и научни възгледи относно връзката между природата и земеделието, а също така и относно важната роля на селското стопанство за бъдещето на Човечеството. Тези лекции са известни като „Земеделски курс“, и те дават базата върху която е създадено биодинамичното земеделие.

Съпоставяйки биодинамичното земеделие с два други метода на работа, добре познати в България, би могло да се придобие по-ясна представа за същността му.

Условно наречения „конвенционален“, интензивен метод включва начините на работа в бившите ТКЗС-та. „Органичния“ метод е този, който най-често се прилага в малките лични стопанства. При конвенционалния начин на работа основната цел е получаването на високи добиви чрез интензивна употреба на различни химикали за торене и растителна защита. Най-често тези стопанства са специализирани в конкретно производство. В свинекомплексите, големите кравеферми и т.н. животните се изхранват предимно с фуражи и както се каза „те се раждат, живеят и умират“ на цимента – никога не ги извеждат на свежа паша.

Органичният метод е много удачен за личното стопанство, той позволява на земеделеца да получава различни продукти и в голяма степен да се самозадоволява. Земята се подсилва само с прегоряла оборска тор, в редки случай се поставят минимални количества азотни торове през ранна пролет, добитъкът се извежда на паша и фуражни смески се дават само през зимата. Интензивно се употребяват химикали само за растителна защита и против вредители.

В сравнение с горните два типа земеделие, биодинамичното е най- чисто, употребата на изкуствени торове и препарати, дори и в минимални количества, е изключена. Грижите са насочени не само към получаване на качествена продукция, но и към подобряване плодородието на почвата, повишаване нейната жизненост и устойчивост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *