Ню Ейдж инвазията и господарите на булшита – част 2

ню ейдж идеология

Продължение от част 1

Алис Бейли и Джуал Кхул: Сага за дупето и гащите

„Трябва да се подготвя и развиването на по-висши психически сили … Болниците и училищата ще бъдат под прякото ръководство на господарите; Учителите … ще обучават умовете на учениците да реагират на пряко вдъхновение от горе. “ – (Scary Movie 3, ъъъ извинявайте – Екстернализация на йерархията, стр. 516-517)

Както видяхме в част първа, Lucis Trust днес е тясно свързана с елитарната политика, чрез своята световна репутация. Все още обаче, не сме изследвали окултните учения на Бейли, които са свързани с нейния господар Джуал Кхул. Нейните 24 книги, съчетани със списание Beacon, Триъгълниците и Аркейнското училище, индоктринират учениците в това, което Бейли описва като учението за „Невероятната мъдрост“. Аркейнското училище, основано през 1922 г., се похвали с 20 000 завършили през 1954 г. Този окултен университет е по-активен от всякога и продължава да бъде основната тренировъчна площадка за учениците на Ню Ейджа.

По-голямата част от тези окултни учения в книгите на Бейли, са от нейния канализиран тибетски приятел – Джуал Кхул (по-натък в поредицата – ДК); основно за изпълнение на „Планът“ според йерархията на възнесените мастъри. Чрез серия от групови инициации и групови медитативни техники йерархията насочва „новата група световни служещи“, за да реализира „Нова световна религия“, чрез която човечеството като цяло може да подпомогне „волята на планетарния логос“. Колко благородно!

„Акцентът трябва да бъде поставен върху еволюцията на човечеството“, казва мастър ДК чрез Бейли, „със специално внимание върху неговата цел, съвършенство“ – (Екстранализация на йерархията“, стр. 588).

Целта е „да помагаме на Великите и да им даваме тази интелигентна помощ, която ще доведе до осъществяването на плановете им за човечеството“. (същата книга., Стр. 516)

Един от начините да „материализираме“ плана на Йерархията за човечеството, е чрез мрежите от триъгълници на Lucis Trust. Целта им е практикуване на окултна медитация (да не се бърка с нормалната медитация и себевглъбяване, това е някаква извратена версия с неясни резултати) и „науката за енергийния поток и енергийните взаимовръзки“. Lucis Trust заявява, че „окултната медитация е средство за съзнателно и целенасочено насочване на енергия от познат източник за създаването на някакъв специфичен ефект“.

Международните участници „седят тихо за няколко минути и се свързват психически с други членове на техния триъгълник или триъгълници. Те призовават енергиите на светлината и добратата воля, визуализирайки тези енергии като циркулиращи през трите фокусни точки на всеки триъгълник и преливащи през мрежите от триъгълници, които  заобикалят планетата. В същото време те повтарят Великия призив (какво призовават и те не знаят, ама нейсе).

Нейната 30-годишна телепатична връзка с мастър ДК е това, което някои биха нарекли доброволно астрално обсебване (има толкова коварни астрални паразити, че направо ще ви се изправят косите). Нейният съпруг Фостър Бейли казва: „По време на дългия път на работа, умовете на тибетеца и Алис станаха така приближени, че те действаха – доколкото това се отнася до голяма част от производството на учението – като съвместен механизъм за проектиране. “ (Въведение в космическия огън).

В окултното техниката се нарича „осеняване“ – евфемизъм за паразитно астрално обсебване или, както Бейли обича да я нарича, „науката на впечатлението“. Още повече, че Йерархията „осенява“ мнозина през следващите години до края на века – нарастващата съвременна практика за чанелинг и насочена колективна астрална проекция продължава тази прогноза отпреди половин век (повярвайте ми, не искате да си имате работа с тези същества, освен ако не сте твърде смели, или крайно безразсъдни).

„Тези методи на осеняване до голяма степен ще са тези, използвани от Великия Господ и неговите Учители в края на века и поради тази причина изпращат в инкарнация във всяка страна ученици, които имат възможност да отговорят на нуждата от обучение на мъжете и жените да разпознават висшия психизъм и истинското вдъхновение и средновековен дух и да го направят научно. След петдесет години нуждата от истински психически и съзнателни медиуми като Елена например (Елена Блаватска) ще бъде много голяма, ако плановете на мастърите бъдат осъществени, и трябва да бъде създадено движение, което да осъществи подготовката за идването на Този, Когото всички народи чакат. “ – Трактат за космическия огън, стр. 757-758

Групите на десетте семена

По-рано мастър ДК информира Бейли за плана на Йерархията за „Десетте семена“. Тези групи от семена трябва да пронинват във всички сектори на обществото и да бъдат „езотерично обвързани“ с „нови подходи към божествеността“. Няма съмнение, че днешното движение „Ню Ейдж“ е резултат от „разпръскването на семената“ на Йерархията, както казва Бейли, и че днешното Ню Ейдж общество може до голяма степен да бъде проследено до този окултен „план“.

Десетте групи от семена са „ембрионални, като покълнали семена“. Чрез своите окултни практики тези десет групи ще работят директно „под вдъхновение от Йерархията чрез фокусираните умове на групата“ – Ученичеството на Алис Бейли в Новата епоха – том I, стр. 35-40. (Ама, разбира се, че как иначе?)

Десетте групи семена се състоят от и изпълняват мисията си по следните начини:

1) Телепатични комуникации

Телепатична комуникация душа към душа чрез: ум към ум интеграция; между човечеството и Йерархията, чрез Науката на впечатлението.

2) Обучени наблюдатели

Разчупване на световния блясък, илюзията и мая, чрез просветляване.

3) Магнитни лечители

Чрез „магнитно живеене“ (whatever the fuck this means). Чрез законите на живота – законите за здравето и правилните човешки взаимоотношения. Чрез непрекъснатост на съзнанието.

4) Преподаватели на Ню Ейдж

Обучение чрез вливане на светлината на знанието в „инстинктивен човек“. – Чрез вливане на светлината на мъдростта в „интелигентен човек“. Чрез приложени знания, изразена мъдрост и окултно разбиране в „духовен човек“.

5) Политически организатори

Международно разбиране чрез общуване с божествената (политическата) воля на раси и народи, свързващи отделът на Ману (владетеля на човешката раса) с човека.

6) Работници в областта на религията

Чрез трансцедентална мистика. Чрез трансцендентален окултизъм. Чрез трансцедентална религия.

7) Научни работници

Чрез разработването на нови хипотези, които да обосноват следващата стъпка. Чрез сенситивна реакция към духовните енергии и сили. Чрез освобождаване на енергия, която да свърже духът и материята и да се уталожи „Божественият план“.

8) Психолози

Чрез връзката на човешкото царство с подчовешкото и свръхчовешкото царство. Чрез изучаване на „Божествения план“ за петте царства на природата.

9) Финансисти и икономисти

Чрез изследване на природата на прана (етерната енергия). – Чрез изучаване на изкривяването на тази форма на конкретна енергия в конструктивни канали и „пътища от светлина“. – Чрез проучване на закона за търсене и предлагане.

10) Творчески работници

Чрез свързването на живота и формата. Чрез философската връзка между синтеза и „Плана“.

Джордж Оруел first hand, дами и господа. “The Animal Farm” и “1984” на практика.

Без съмнение, истинска окултна конспирация от най-висока класа и тревожна, в най-добрия случай, за никого – както за християни, така и за нехристияни. Но когато обмислите това, което показах в част първа – влиянието на Луцис Тръст върху международната елитарна политика – това си е направо отрезвяващо! Най-разкриващата част от групите със семена е фактът, че политическите организатори свързват „отделът на Ману (владетеля на човешката раса) с човека“. Библията вече ни казва, че „владетелят на човешката раса“ е Сатана (Йоан 12:31 и 14:30, Ефесяни 6:12, Лука 4: 6-7, 2 Коринтяни 4), тогава следва, че „отделът на Ману“ би трябвало да е другото име на измамниците. Наистина това е случая. В „Гранична наука /социална промяна“, Пол Хон Уорд казва: „Херметичните принципи … са част от цялостно знание, което се твърди, че е дадено на
хората преди повече от 5000 години. Тот или Сет в Египет, Ману в Индия, Хермес в Гърция и Луцифер или Сатана в юдео християнската традиция“.

Помните ли съобщението с двоичен код, което ни беше изпратено от извънземна цивилизация под формата на житен кръг преди време? Какво гласеше то?

„Пазете се от носителите на лъжливи подаръци и от техните нарушени обещания. Много болка, но все още има време. Повярвайте, че все още има добро. Ние се противопоставяме на измамниците“.

Истинско съобщеие или не, в контекста на нашето изследване, тук точно това е случая.

Идолопоклонничество

Инвокация/Призив – формула за извикване

Мантра – мистична формулировка на призоваване или заклинание

Както споменах по-горе, Великия Призив звучи, докато триъгълните мрежи от „светски работници“ медитират, за да накарат „енергийния поток“ на Йерархията да влезе и да влияе на човечеството (ще кажеш, че всички от нас са им дали правото да правят това). Настоящата версия, дадена през 1945 г., е третата част от серия от инвокации, които са дадени на Бейли от Джуал Кхул.

Според Луцис Тръст „Великия Призив, ако се разпространи широко, може да бъде НОВАТА СВЕТОВНА РЕЛИГИЯ, каквато е Господната молитва в християнството“. Формулировката е умишлена, така че християните да не станат подозрителни. В „Ученичеството в Новата Епоха“ том II, стр.165 откриваме: „Аз (Джуал Кхул) така формулирах и направих призоваването, че християнският свят чрез своите църкви да не му е невъзможно да го използва“. Това представлява напълно калкулирана измама от страна на ДК. На стр. 150 и 156 четем: „Може да бъде представено на масите навсякъде, широката общественост ще бъде подканена да го приеме и ще го използва широко … Смисълът на това призоваване е изразен в термини, които са разбираеми за средностатистическия човек благодарение на познатите му формулировки, основани на много библейски термини. Но истинските вътрешни импликации и значения не са повърхностно очевидни … Те означават едно нещо за обикновения човек …; означават нещо друго за човека по време на Пробния Път …; тези думи означават още нещо за ученика …; за инициаторите и висшите членове на йерархията, те изразяват още по- голямо и по-приобщаващо значение.

“ И това наистина е случая, използваните думи дават съвсем противоположно значение, когато се разглеждат под светлината на библейското писание и се сравнят точка на точка с писанията на Бейли (тя често цитира писанието – чиито тълкувания й се дават, разбира се, от нейния канализиран господар ).

Например:

Светлина = луциферианско просвещение

Бог = Сатана

Струи = осеняване

Любовта = различни форми на библейско дефинирано зло или по принцип омраза.

Христос = Антихрист

Малките желания на хората = неразумни, слаби и по-ниски желания на индивидите; особено тези, които следват консервативната юдео-християнска доктрина.

Цел = подготовка за появата на Антихриста

Мастъри = тъмни сили, астрални паразити или контролирани от тях индивиди.

Раса на хората = „човечеството“, управлявано от Луцифер

План = пълно господство в подготовката за и след появата на Антихриста.

Запечатване на вратата, където живее злото – насилствено, ако е необходимо, изкореняване на онези, които следват юдаизма, консервативното християнство, някакво либерално християнство и други подобни православни религии, както и тези, кито практикуват самостоятелно себе-развитие, без никаква принадлежност към учения, догми и религии.

Забележка: Това е така поради „разделянето“ на тези религиозни възгледи. Джуал Кхул нарича това зло, което трябва да бъде изкоренено, за да продължат плановете на  Йерархията за нова световна религия. В няколко пасажа той идентифицира евреите и християните като дух на разделение, т.е. Йоан 14:6 и Изход 20:3.

Сила = често тъмни, отвратителни и разрушителни сили.

Великият Призив вече е преведен на 50 езика и е мантрата на Ню Ейджа. Той дори получава вниманието на световни личности в ООН, където звучи на много официални конференции и по време на церемониите за откриване през 1992 г. на срещата на върха на ООН в Рио. По време на реч на Ида Урсо на конференция на Lucis Trust през 1995 г., където са обяснени връзките между ООН и Великия Призив:

„Не е случайно, че празнуваме както 50-тата годишнина от Великия Призив, така и Обединените нации. И двете по различни начини са от основно значение за Плана … нека заедно завършим триъгълника на светлината … нека съзерцаваме това световно тяло – „надеждата на човечеството“ – която беше създадена само преди 50 години под импулса на трите духовни фестивала (случващи се на 28 март, 27 април и 26 май) … На 25 април 1945 г. два дни преди пълната луна в Телец и фестивала на Уесак (Забележка: най- доброто време за рецитиране на Великия Призив, според Lucis Trust, тъй като енергиите на йерархията са в хармония със Земята], където делегати от 50 държави се срещнаха в Сан Франциско на конференция, известна официално като Конференцията на ООН за Международна организация… В този период тибетският учител ни казва: „Тази конференция не безсмислена, защото се провежда през петте дни на Пълната Луна на Уесак. Ще бъде време на върховна трудност, при която Силите на Светлината ще се сблъскат … със силите на егоизма и разделянето. „

Изглежда ООН е ужасно духовно начинание в съответствие с луциферовата светлина.

Всеки път, когато призивът е рецитиран, според брошурата на Lucis Trust по този въпрос, дадения индивид „се съюзява с духовната йерархия“, независимо дали го знае или не. И в Ученичеството стр. 156, Бейли пише, „олицетворява божественото намерение и обобщава заключенията на мисленето на планетарния логос.“

Луциферното иницииране

Необходими са известни знания за чакрите и Кундалини, за да продължим. В индуистката окултна практика (основният корен на движението „Ню Ейдж“) има 7 основни центъра на кундалини енергия. Чрез методи, използващи медитация, психотропни вещества, визуализация, йога и други, инициаторите търсят да събудят спящата огнена змия (кундалини) за постигане на „висше“ състояние на съзнанието.

Тази кундалини енергия се визуализира като заплетена змия, която се издига от основата на гръбнака, за да „просвети“ и в крайна сметка да разтвори егото (ето откъде идва и „убойството“ на егото, с което ни заливат днешните ню ейдж прокламатори) – човека да се превърне във въплътен бог, като по този начин предотврати по-нататъчното въплъщение във физическата равнина. Ню Ейдж учениците вярват в прераждането и  биват учени от тази йерархия, че това е единственият начин да се спре безкрайния цикъл на Карма – да се превърнем в богове … (напр. Битие 3: 5). Ето откъде идват напъните им да се държат като богове и бързо придобиват даскалски манталитет.

Това е целта, а техниките се различават, но докато се „изкачвате“ през 7-те прогресивни чакри, всяка е посвещение към по-високо съзнание, докато най-накрая стигнете до точката на обединение със „Санат Кумара“, „Шива“, „Вишну“, „Властелина на света“ или това, което най-безсрамно те наричат „Христовото съзнание“.

Измамата се състои в това, че през всяка последователна чакра окултният инициран действително възприема промяна в съзнанието, която за него изглежда, че е прогресивна промяна. Окултистът сега чувства контакта и психическата телепатия с йерархията като по- силни. Продължавайки, инициаторът неизменно достига точка, от която няма връщане.
Няма връщане назад и всички тези съмнения, на които не е успял да обърне внимание – например дали това е „правилният“ път или не – най-накрая му се разкриват … и тогава е твърде късно. Това се нарича Луциферово посвещение.

Тейър Марс го е казал добре: „Тези чувства, изразени от мнозина, които са получили Луциферово посвещение, са значителни. Те посочват два неизбежни факта: (1) Иницираният разпознава, че влиза в тесен контакт с тъмни, зли сили и бива погълнат от страх, и (2) след посвещението, неговият ум е явно променен. Това е, което Ню Ейджърите наричат „Кундалини“ или „Шактипат“ преживяване, технически наречено „Промяна на Парадигмата“. -Тайнственият знак на Ню Ейдж, стр.39).

Планетарния логос на Бейли

За гърците Логосът е божественият модел, открит при хората (казано на геометричен език става въпрос за златното число или Фи – 1.618, показващо интелигентния дизайн и симетрията в природата). Многообразието на логиката. Евреите имат подобно мнение, което наричат Дабар. Дабар също е представител на божествения модел и те са мислили, че може да се намери само в някои неща във Вселената (което не е истина, разбира се …и ние днес знаем това).

Пример за това е Мойсей, който получил Словото (Логосът) от Бога чрез десетте божи заповеди. Това е било познато като средство, чрез което човек може да получи Божията мъдрост. Апостол Йоан е бил наясно с тази концепция и той я използвал, за да се хареса както на гърците, така и на евреите по негово време. „В началото беше Словото (Логос), а Словото (Логос) беше с Бога … и Словото (Логос) стана плът и живееше сред нас“. (Йоан 1: 1,14). Това е бил особено убедителен начин за преподаване на божествеността на Исус като Логос. Следователно, този множествен аспект в Логосът е трябвало да бъде определящ фактор за учението на Църквата относно Троицата. Исус винаги е бил Логосът. Така че, когато учителят на Бейли, Блаватска, пише: „… всъщност „змията“ е самият Господ Бог, който като Офис, Логосът, или носителят на  божествената творческа мъдрост учи човечеството да стане творец на свой ред … “ Тук фанатичните християни сигурно са ужасени. Самият „Планетарен Логос“ на Бейли продължава в луциферовата традиция … тя не кръщава организацията си „Луцифер Тръст“, просто ей така!

ШАМБАЛА Свещенният град Воля или Сила Цел, План Аспект от живота Управител: Санат Кумара, Властелинът на света, Малхизедек Център на планетарната глава Духовна епифизна жлеза
ЙЕРАРХИЯТА Новият Йерусалим Любов-Мъдрост Обединена група на съзнанието Управител: Христос, Спасителят на света Центъра на планетарното сърце
ЧОВЕЧЕСТВО Градът, Стоящ четириъгълник Активна интелигентност Само-Съзнание Креативност Управител: Луцифер, Синът на утрото, Блудният син Планетарен гърлен център

И ето ви я „троицата“ на Алис Бейли. Сами виждате, че жената си играе както си иска с всякакви термини, като прасе с тиква. Забележете, че Луцифер е владетел на човечеството. Той също така се идентифицира с нещо, наречено „Планетарен гърлен център“. Това е улика, че тя говори за чакри. Луцифер, или по-скоро луциферовата енергия, се освобождава, когато се пробуди 5-та чакра (гърлената). Забележете, че Санат (Сатан) Кумара също е идентифициран с „духовната епифизна жлеза“ и „планетарния център на главата“, това би съответствало на седмата чакра – чакрите също се наричат „енергийни центрове“, така че планетарните центрове на Бейли се вписват в ученията за чакрите, а Бейли нарича нейния Логос „Логическо кундалини“.

Нещо повече, всяка чакра е Логос, сама по себе си. Бейли казва, че „Планетарния логос“ се нарича Първи Кумара, чакри и енергетика„единственият инициатор“ и „той дойде на тази планета от Венера“. Алюзия към Луцифер и традиционното му сдружение с Венера (син на утрото). На друго място тя пише, че „целта на планетарния Лого е Божественото съзнание“ и че при третото посвещение се усеща „осветяващата светлина на петия Логос (Луцифер – 5-та гърлена чакра)“. И тя прави друго изявление, където казва, че „схемата на Венера“ е била „сигнализирана“ от „Венерения планетарен Логос на петата Му верига (чакра)“.

Според индуиската традиция, всеки център на чакрите има и свързания с него цвят. Ако погледнете вдясно на снимката, можете да видите, че на 5-тата чакра (Луцифер) е даден с цвят синьо. Под нея е представянето на гърлената чакрата, окъпана в характерната й синя „светлина“. Изглежда ви познато? И трябва!

Логото на Lucis Trust, е също в тази синя светлина. Символът „Ню Ейдж“, изобретен от Фостър Бейли, има изобилие от символични изображения. Символът, според Луис Тръст, е „поставен в безкрайно син фон, което означава сферата на жизнената изява на нашите слънчеви логоси … насложена върху триъгълника на Ню Ейдж сили, оформя петзвездната звезда на [Анти]Христа. Звездата е синя, защото представлява по-голямата част от слънчевото качество, на което човечеството може да отговори. Можете да видите този символ на предната корица на списание Beacon на Lucis Trust (най-долната снимка), който също показва синята светлина на логосът.

В „Посвещение човешко и слънчево“, Бейли споменава пет-върховата звезда като последните две посвещения и „тя слиза върху него, слива се с него и той се вижда в неговия център“. Пет-върховата звезда „пламва“ и „той влиза в пламъка“. Перфектно описание на Луциферното посвещение, ако някога въобще е имало такова! Това, казва тя, „поставя човек в контакт с центъра на Тялото на Планетарния Логос.“

С две думи „Нямам думи“.

Това, което ме накара да разбера значението на синята символика на Бейли, беше кратък фрагмент, получен преди няколко години, в един имейл от ню ейдж група, изпратен до мейллист, на който случайно или не, се оказах член, без да знам. В него беше написано: „Синьото е масонската синя ложа и сините светли очи на Хор – „Наблюдателя“.

Организацията на обединените нации има сини знамена и каски. Синьото се отнася до окултните „Сини устни на смъртта“. Така че знаех, че това е важна част от тяхната тайна символика. Когато започнах да изследвам това, осъзнах, че написалия това е абсолютно прав и докато работех по тези страници на Lucis Trust по това време, информацията веднага донесе допълнителна перспектива.

И сега…малко цитати от различни творби на Бейли, които описват една интересна картина.

„Новият световен ред трябва да отговори на непосредствената нужда и да не бъде опит да се задоволи някаква далечна, идеалистична визия. Новият световен ред трябва да е  подходящ за свят, който е преминал през разрушителна криза и за човечество, което е зле наранено от преживяването. Новият световен ред трябва да постави основите за бъдещ световен ред, който ще бъде възможен само след време на възстановяване и реконструкция.

В подготвителния период за новия световен ред ще има стабилно и регулирано разоръжаване. Това няма да е по избор. Никоя нация няма да има право да произвежда и организира оборудване за разрушителни цели или да нарушава сигурността на която и да е друга нация.

Новият световен ред трябва да е подходящ за свят, който е преминал през разрушителна криза …

Ние сме загрижени единствено за едно нещо – въвеждане на новия световен ред.

… настоящият световен ред (който днес е до голяма степен разстройство) може да бъде така модифициран и променен, че един нов свят и нова раса от хора да могат постепенно да се появят. Отхвърлянето и използването на жертвена воля трябва да бъде основно нещо за междинния период след войната (Втората световна война) преди откриването на Новата Епоха“. – Алис Бейли: Цитати от различни произведения

Трябва да призная, драги приятели, че за едно нещо могат да се окажат прави и днес, тези мастъри на Ню Ейджа. И то е разрушението и колапса на нашето общество. За което не е нужно да напишеш 24 книги и да чанелираш Кхул или който и да е. Достатъчно е само да се огледаш безпристрастно по света. Въпросът тук е: Дали същите тези ню ейдж мастъри, няма да подпомогнат разрушението, само за да се завърнат след това като „спасителите“ на човечеството, които да изпълнят горния план?“ И наивните хорица да им повярват.

Продължава в част 3. …

От Георги Петров

3 thoughts on “Ню Ейдж инвазията и господарите на булшита – част 2

 1. Тази наистина блестящо написана статия напълно игнорира сведенията на най-големия езотерик на 20 век д-р Рудолф Щайнер. Според тях първоначалните инспиратори на Елена Блаватска са трима от истинските Учители или Махатми – Кутуми, Мория и Християн Розенкройц. Едва по-късно се намесва един псевдомахатма, който я заблуждава. Според автора обаче, който звучи изключително компетентно, всички Махатми са зли и не друг, а те са коренът на злото, което иска да наложи митичния Нов Световен ред. Сякаш крадеца вика „дръжте крадеца“.. Това е блестяща манипулация с малко известни факти, с която се прикриват следите на истинските инспиратори на Ню Ейджа, които нямат нищо общо със седемте Махатми, отдавна оттеглили се от всякакви земни проявления.

 2. Благодаря за материала. Много интересно. И ми обяснява защо Бо Ийн Ра е толкова категоричен противник на Блаватска и теософите.
  откак прочетох „АллатРа“ ми се отвориха доста очите за такъв род архонтски заговори.

 3. Има едно важно нещо, което съвременните „анти“-конспиратори дали не пропускат специално – Има и тъмна и светла Ложа с различни Учители и методи. И те са работили и работят и на Изток и на Запад. И проблема не е в чакрите, а кой и за какво използва окултните познания, властта и парите. В случая с Алис Бейли нещата трябва да са очевидни за хората, които поне малко имат представа от духовност. Но тя далеч не е единствена. Всякакви видове „ченълинги“, „диктовки“ и „автоматични писания“ най-вероятно може да бъдат проводници на тъмни духове или на специално тренирани тъмни окултисти, които да внушават на човек без посвещение, но с някакви психични способности неща представяни като „Послания“. Всичко това не значи, че няма и Светли Духовни Учители, които наистина работят за благото на човечеството, но с други методи, безплатно и безкористно и без замесване на политика и власт като основна цел! Масоните в средновековието са били езотерични общества, които са стояли готически християнски катедрали по определени езотерични закони и цели, според Рудолф Щайнер от едновремешното масонство не е останало почти нищо, сегашните „масони“ дали не са просто търсещи власт и пари „клубове по интереси“…

  „Великите Учители, които са говорили върху това, са имали много ясни разбирания по въпроса, но техните ученици са изопачили учението. И спиритизмът е учение, което е дошло от Бялото Братство, но и него учениците опетниха. Теософията е друго учение, пратено пак от горе, което учениците също така опетниха. Окултизмът е учение, също дадено от Бялото Братство, но и в него има черни и бели окултисти. Мистицизмът – и той е опорочен. Християнството – също е опорочено. Нека бъда ясен. Когато един свещеник или владика тури одежди, патрахил и корона, венчае някого и каже: „Плати толкова“, аз го наричам чер маг. Белият маг работи, без да му се плаща. Ако мома се облече в хубави дрехи, с намерение да оплете някой момък, тя също е чер маг; ако момък се нагизди, за да омотае някоя мома, и той е чер маг, ако правник, съдия си послужи със закона, за да обвини някого, той е също чер маг. Прочее както окултистите, тъй и теософите, и мистиците, и християните трябва да се делят на черни и бели. Някой ще рече: „Аз съм теософ…“ – „От кои – от белите или от черните?“ – „От белите…“ – „Може да се разберем…“ – „От черните…“ – „Ще остана на особено мнение.“ Били сте спиритисти, теософи, мистици или християни – ако сте от черните, светът е пълен с такива. 20-те милиона, паднали в сегашната война, показват какво християнство е днешното! Не казвам, че самото християнство е виновно – виновни са черните християни.“
  Петър Дънов
  Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, 1920 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *